Yumuşak Multifokal Kontakt Lenslerin Uygulanması İçin Gerekli Öneriler

Günümüzün tecrübeli göz doktorları yumuşak multifokal lensleri uygulamayı ilk öğrendikleri zaman, karmaşık uygulama protokolleri ve çok sayıda  ince ayar vardı ve sayısız takip muayenesi gerekiyordu. Yeni teknolojiler ve tasarımlar sayesinde, yeni nesil yumuşak multifokal lenslerin çoğu, başlangıç için sadece bir sferik eşdeğer ve bir ilave güç gerektiriyor.

Fakat, bu lensleri uygulama başarısını maksimize etmek için, Dr. Roxanna Potter, Dr. Shalu Pal, ve Dr. Mary JoStiegemeie  birkaç yol gösterici ilke geliştirmişlerdir:1

Uygun hastaları seçiniz

Potansiyel kullanıcıların içinden,  başarıyla yumuşak multifokal kontakt lens uygulama olasılığı yüksek olanlar şunlardır:

  • Daha önce kontakt lens kullanım deneyimi olan adaylar
  • Erken presbiyopi olanlar, çoklu görev yürütenler, yüksek numaralı gözlük ve okuma gözlüklerinden bıkmış olanlar gibi yüksek derecede motive olmuş adaylar
  • Emetroplardan ziyade,  orta seviyeden yüksek seviyeye kadar miyop ve hipermetroplar

Kendinizi multifokal torik lensleri denemek için hazır hissettiğinizde, >1,00D astigmatı olan hastalara uygulamakla başlayabilirsiniz.

Genel olarak, add gücü ne kadar yüksek olursa, hastaların kontakt lenslere uyum sağlaması o kadar zor olmaktadır. Doğal olarak, aynısı, yüksek numaralı gözlük camlarının takılmasında da geçerlidir.

Hasta beklentilerini yönetin

Bir hastaya ilk kez yumuşak multifokal lens reçetesi yazmadan önce, uygulama prosesi hakkında bir görüşme yapmak önemlidir. Şunları açıkladığınızdan emin olun:

  • Tipik olarak bu lenslerin başarıyla uygulanması için 2 veya 3 ziyaret gereklidir; bu, hastaya mümkün olan en iyi görme düzeltmesinin yapılmasını sağlamak içindir.
  • Normal olarak hastaların yeni lenslerine uyum sağlamaları birkaç hafta alır – hastaların sabırlı olmaları gerekmektedir!
  • Bu lenslerin amacı bir hastanın günlük görevlerinin %80’i için yeterli görme sağlamaktır (bu muhafazakâr bir rakamdır, fakat düşük verilen söz başarının daha güçlü algılanmasını sağlar)
  • Bazı kullanıcıların görmeyle ilgili ihtiyaçları sadece kontakt lenslerle karşılanamaz – arada bir okuma gözlüklerine gereksinim duyarlar.

Süreç başlamadan önce, her hastanın lens uygulama maliyetlerini anladığından emin olun.

Refraksiyonu optimize edin

Hassas bir refraksiyon uygulama işleminin temelidir. Aşırı güçlü bir kırılma ile aşırı akomodasyonu önlemek amacıyla, uzak için kabul edilebilir en yüksek artıyı, yakın için ise en düşük artıyı hedefleyin.

Bir hastaya uygulamak için yumuşak multifokal lens seçerken, ilk önce sferik eşdeğerlerini hesaplayın. Bu reçeteyi  bir deneme çerçevesine yerleştirin .

Göz baskınlığını belirleyin

Görüş baskınlığı yerine duyusal baskınlığı test etmek, yumuşak multifokal lenslerin başarıyla takılması için en etkili yoldur. Her iki göz açıkken hangi pozisyonun daha az bulanıklık yarattığını belirlemek için elde tutulan +1,50D veya +2,00D bir lensi dönüşümlü olarak her göze yerleştirin (en iyi düzeltmeyi yaparak). Bu, uzak görüşten ödün vermeden yakın görmeyi iyileştirmek için baskın olmayan gözde daha fazla artı veya daha yüksek add gücü kullanılıp kullanılmayacağını belirlemeye yardım eder.

Gerçek dünya koşullarına göre test edin

Hastanın görüşünü, göz tablosu yerine uygun aydınlatmada bir cep telefonu veya dergi kullanarak test edin Hastanın uyum sağlaması için birkaç dakika tanıdıktan sonra, uzakta ve yakında sadece OU keskinliklerini kontrol edin. Hastalara birkaç hafta boyunca biraz gölgelenme veya orta şiddette bulanıklık olabileceğini söyleyin.

'B Planı’ için arızi ihtiyacı kabul edin

Bazı hastalar multifokal kontakt lenslere uyum sağlamak için gerekli zamanı harcayamazlar veya bunun için isteksizdirler. Hastalara deneyimlerini sorduktan ve yumuşak multifokal lenslerde başarılı olamayacaklarını belirledikten sonra, olası alternatifleri tartışın. Ayrıca, teknolojinin gelişmeye devam ettiğini ve yeni olanaklar ortaya çıktıkça kendilerini bilgilendireceğiniz güvencesini verin.

Kendilerinin ihtiyaçlarını gözettiğinizi bilmek hastalarınıza güvence verecek ve sadakatlerini sürdürmeye yardımcı olacaktır.

 

1. Potter R, Pal S, Stiegemeier MJ. Yumuşak multifokal başarısızlığını önlemek. Kontakt Lens Spektrumu. 2016;31:22-25.