Silikon hidrojel

Piyasaya çıkışından bu yana yaklaşık 20 yıl içerisinde, silikon hidrojel (SiHy) kontakt lensler göz bakım uzmanlarının bir numaralı lens tercihi haline geldi. SiHy lensleri, hidrojel lenslerin hipoksiye bağlı etkilerini neredeyse yok etmiştir. 2015 yılında, Amerikan hastaların %81'i klasik hidrojel lensler yerine SiHy lensleri kullanmıştır.1

İlk günlük kullanımlı sfer SiHy lensleri 2008 yılında piyasaya sunulmuştur; sfer, torik ve multifokal lens reçeteleri için SiHy günlük lenslerin tanıtımı ile kısa sürede teknolojik açıdan çığır açan bir başarı yakalanmıştır.2

SiHy lensler, hidrojel lenslere oranla daha yüksek DK/t oranına sahiptir, dolayısıyla SiHy lens kullanıcıları genellikle kısıtlı korneal oksijen kaynağının yarattığı etkilere maruz kalmazlar. Bu etkiler:2

  • Korneda şişme
  • Epitel mikrokistler
  • Kırılma kusru değişiklikleri ve korneal bozulma
  • Limbal hiperemi
  • Korneal vaskülarizasyon

Göz bakım uzmanları, SiHy lensleri oksijen geçirgenliğinin yanı sıra potansiyel kozmetik faydaları görmek isteyebilecek mevcut hidrojel lens kullanıcılarına da öneriyor. Araştırmalar sonucunda, göz bakım uzmanları kontakt lens kullanmayan kişilerle karşılaştırıldığında, hidrojel lens kullanıcılarında kırmızılaşan kan damarlarının görünebilirliğinde artış ve korneal netlikte azalma olduğunu belirtmiştir.3,4 Diğer yandan, SiHy lens kullanıcıları ile lens kullanmayan kişiler arasında gözlemlenebilir bir fark bulunamamıştır.5

Çoğu göz bakım uzmanı yüksek katsayıları nedeniyle hidrojel lenslerin SiHy lenslere göre rahat olmadığını düşünmektedir. Çalışmanın tasarımı ve belirli lenslerin geniş çapta farklılık gösteren kitlesel özelliklikleri araştırma sonuçları üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu için bu görüşün kaynağı sağlam bir zemine sahip değildir. Hidrojel ve SiHy lensler arasındaki potansiyel konfor farklılıklarına ne kadar yüksek katsayıların neden olduğu belirsizdir.6,7

Ancak araştırmalar, kullanıcılar hidrojel lenslerden SiHy lenslere geçtiğinde kişisel konfor ölçütlerinin yükseldiğini göstermektedir. Katsayının yanı sıra ve yerine, oksijen geçirgenliği ve köşe tasarımı gibi faktörler de etken olabilir.6

SiHY lensler daha yüksek oksijen geçirgenliği, pek çok kozmetik fayda ve konfor olanağı sunarken aynı zamanda geniş bir reçete çeşitliliğinde bulunabilmektedir. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, hidrojel yerine standart kontakt lens materyali olarak tercih edilmektedir.2

 

 

1 Morgan PB, Woods CA, Tranoudis IG, ve ark. 2015' uluslararası kontakt lens reçetelendirmesi. Kontakt Lens Spektrumu. 2016;31(1):24-29.

2 Fonn D, Sweeney D. Günlük kullanımlı silikon hidrojel lenslerin faydaları. Kontakt Lens Spektrumu. 2015;30:42-45.

3 Sweeney DF, Gauthier C, Terry R. Uzun süreli kontakt lens kullanımının gözün ön segmenti üzerindeki etkileri. Araştırmacı Oftalmoloji ve Görne Bilimi. 1992;33(S):1293.

4 Morgan PB, Chamberlain P, Moody K, Maldonado-Codina C. Günlük kullanımlı silikon hidrojel lens takan yeni kullanıcılarda oküler fizyoloji ve konfor. Kontak Lens ve Gözün Ön Segmenti. 2013;36(3):118-125.

5 Covey M, Sweeney DF, Terry R, Sankaridurg PR, Holden BA. Yüksek Dk yumuşak kontakt lens kullanıcılarının gözlerinin ön segmentindeki hipoksik etkiler göz ardı edilebilir. Optom Vis Sci. 2001;78(2):95-99.

6 Jones L, Brennan NA, González-Méijome J, ve ark. Kontakt Lens Rahatsızlığı Konusunda TFOS Uluslararası Atölyesi: Kontakt lens materyalleri, tasarımı ve bakımı alt komitesi raporu. Araştırmacı Oftalmoloji ve Görne Bilimi. 2013;54(11):TFOS37-TFOS70.


7 Guillon M. Silikon hidrojel kontakt lensler, hidrojel kontakt lenslerden daha mı rahat? Eye Contact Lens. 2013;39(1):86-92.