Haziran 30, 2014

PLEASANTON, Calif., 30 Haziran, 2014 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cooper Companies, Inc. (NYSE:COO), bugün, bir Avrupa kontakt lens ve solüsyon üreticisi olan Sauflon Pharmaceutical Ltd’yi yaklaşık 1.2 milyar dolar değerle satın almak üzere kesin anlaşma yaptığını duyurmuştur. Sauflon 31 Ekim 2014 tarihinde sonra erecek olan mali yılı itibariyle, geçen yılın aynı dönemine oranlı %22’lik bir artışla 210 milyon dolar gelir öngörmektedir.

Bu ticari işlem mevzuat onayına tabidir ve mali yıl sonu olan 31 Ekim 2014 tarihinden önce tamamlanması beklenmektedir. Tek seferlik giderler ve anlaşma bağlantılı amortismanlar dışında bu işlemin fiskal 2015’te hisse başına kazançta artması beklenmektedir. Bu satın alma “offshore” nakit ve kredi kolaylıkları ile finanse edilecektir.

Bu işlem üzerine yorum yapan Cooper başkanı ve CEO’su Robert S. Weiss şunları söylemiştir: "Bizler, CooperVision’a dünyanın en kapsamlı atılabilir lens portföyünü kazandıran bu satın almayı duyurmaktan çok mutluyuz. CooperVision, artık, tüm kategorilerdeki –küreler, torikler ve çok odaklılar– seçenekler dâhil olmak üzere tam silikon hidrojel ve hidrojel lens takımı içeren çok katmanlı bir günlük strateji sunma kapasitesine kavuşmuştur. Günlük segment yumuşak kontakt lens pazarının en hızlı büyüyen segmentidir ve bu alış veriş işlemi CooperVision’u bu alanın birinci şirketi konumuna getirmektedir."
Bu satın alma işlemi ile ilgili ilave ayrıntılar bir konferans bağlantısında (ayrıntılar aşağıdadır) verilecektir ve http://investor.coopercos.com adresindeki Cooper websitesi Yatırımcı İlişkileri bölümünde, “Sauflon Pharmaceutical Ltd Satın Alınması” başlığı altında bulunabilir.

Konferans Bağlantısı
Şirket bugün, 30 Haziran 2014’te, saat 8:00 PM ET ‘de, bu satın alma işlemini tartışmak amacıyla bir konferans bağlantısına ve web yayınına ev sahipliği yapacaktır. Amerika Birleşik Devletleri için bağlantı numarası 1-866-700-5192 ve Birleşik Devletler dışı bağlantı numarası +1-617-213-8833 ’tür. Parola 11489755 ’tir. Bağlantı sonra erdikten yaklaşık iki saat sonra 7 Temmuz 2014’e kadar tekrar olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri için tekrar numarası 1-888-286-8010 ve Birleşik Devletler dışı tekrar numarası +1-617-801-6888’dır. Tekrar parolası 31559969’dur. Bu bağlantı, aynı zamanda, http://investor.coopercos.com adresinde canlı olarak yayınlanacak ve konferans bağlantısını takiben bir kopya kaydı da temin edilebilecektir.

Cooper Companies Hakkında
Cooper Companies, Inc. ("Cooper"), hisseleri halka açık olarak NYSE Euronext (NYSE:COO)’de işlem gören global bir tıbbi cihaz şirketidir. Cooper bir Yaşam Kalitesi Şirketi™ olmayı amaç edinmiştir ve paydaş değeri sağlama odaklıdır. Cooper, CooperVision ve CooperSurgical olmak üzere iki iş birimi aracılığıyla çalışmaktadır. CooperVision, kontakt lens kullanıcılarına geniş bir yelpazede yüksek kaliteli ürünler oluşturmayı ve odaklanmış pratisyen desteği sağlamayı taahhüt ederek görmeye yönelik bakıma yeni bir bakış getirmektedir. CooperSurgical, kadın sağlığı hizmetini iyileştirmek için kadın sağlığı klinisyenlerine pazar lideri ürünler ve tedavi seçenekleri sağlamaya odaklıdır. Merkezi Pleasanton, CA’da bulunan Cooper’ın 8,000 çalışanı vardır ve ürünleri 100’den fazla ülkede satılmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.coopercos.com adresini ziyaret ediniz.

Sauflon Pharmaceuticals Ltd Hakkında
1985Te kurulmuş olan Sauflon global bir kontakt lens ve tamamlayıcı bakım solüsyonu üreticisi olan bir özel İngiliz şirketidir. İleri teknoloji donanımlı üç üretim tesisi ve 10’dan fazla ülkede satıl ofisleri vardır ve ürünleri 50^den fazla ülkede satılmaktadır. Sauflon yüksek kaliteli, ödüllü bir kontakt lens ve tamamlayıcı bakım ürünleri üreticisi olarak tanınmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.sauflon.co.uk adresini ziyaret ediniz.

İleriye Dönük Açıklamalar
Bu basın bülteni, 1995 tarihli Private Securities Litigation Reform Act ile tanımlandığı üzere, “ileriye dönük açıklamalar” içermektedir. Kılavuzluk planları, muhtemel müşteriler, hedefler, stratejiler, gelecekteki eylemler, olaylar veya performans ve Sauflon’un finansal konumu, piyasa konumu, ürün geliştirme ve iş stratejisi, beklenen zamanlama ve bu satış işleminin yararları ve yanı sıra, bizim ve Sauflon’un gelecekteki giderleri, satışları ve hisse başına kazançları dâhil olmak üzere Sauflon’un önerilen satın alınması ile ilgili tüm açıklamaları içeren tarihsel gerçekler dışındaki diğer açıklamalar ileriye dönüktür. Bu açıklamaların belirlenmesi için “inanır”, “bekler”, “mümkün”, “olacak”, “olmalı”, “olabilir”, “arar”, “niyetindedir”, “planlar”, “tahmin eder” veya “bekler” sözcükleri aranmalıdır. İleriye dönük açıklamalar zorunlu olarak varsayımlara, doğru veya kesin olmaması mümkün verilere ve yöntemlere dayanmaktadır ve bu bağlamda risk ve belirsizlik taşımaktadır.

Fiili ve gelecek sonuçlarımızın ileriye dönük açıklamalarımızdan somut olarak farklı olmasına neden olabilecek faktörler şunlardır: Sauflon satın alma işleminin tamamlanamaması, Sauflon satın alma işleminden beklenen gelirlerin, karların ve kazançların başarılı bir biçimde elde edilememesi, bütünleşme gecikmeleri veya maliyetleri, satın alınan varlıkların ve kabul edilen sorumlulukların başlangıç rayiç değerindeki önemli ayarlamalarının ölçüm dönemi içinde kayıt edilme koşulu, Sauflon satın alma işlemi için istenen mevzuat onaylarının alınmamış veya gecikmiş veya beklenmeyen koşullara tabi olması dahil olmak üzere satın alma ile bağlantılı olumsuz etkiler, koşullu borçların veya tazminat yükümlülüklerinin olumsuz etkileri, borç/ öz sermaye oranının artması, mevcut finans kaynaklarına (satın almanın finanse edilmesi veya bizim veya Sauflon’un borçlarının uygun zamanlı ve makul koşullarda yeniden finanse edilmesi dahil) erişim zorluğu; belirli Avrupa Birliği ülkelerinde devam etmekte olan ve bizim veya Sauflon’un global pazarını olumsuz etkileyebilecek belirsizlik ve kararsızlığın etkisi dahil olmak üzere mevcut global ekonomik gerileme durumu nedeniyle global veya bölgesel ticaretteki, politik ve ekonomik koşullardaki olumsuz değişiklikler; Yen ve avronun değerlerinde bizim ve Sauflon’un gelirlerini ve kazançlarını azaltacak ilave düşüş riski dahil olmak üzere döviz ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar; teknolojik sorunlar, doğal afetler veya diğer nedenlerle bizim veya Sauflon’un üretim, araştırma ve geliştirme veya dağıtım tesislerinin işletimlerinde büyük aksamalar; hammaddelerin, özellikle, bizim veya Sauflon’un silikon hidrojel lenslerin üretiminde kullanılan bileşenlerin tedarikinde aksamalar; ürün sunumunu takiben pazarda zayıf benimsenme nedeniyle satışların sınırlı kalması; yeni rakipler, ürün yenilikleri veya teknolojileri; satışlarda azalma, müşteri kayıpları ve geri çekmelerle bağlantılı maliyetler ve giderler; yeni ABD ve yabancı ülke yasaları ve düzenlemeleri ve mevcut yasalarda, düzenlemelerde ve uygulama kılavuzunda tıbbi cihaz ve endüstrisini ve genel olarak sağlık endüstrisini etkileyen değişiklikler; ürünler için ABD veya yabancı mevzuat onaylarının alınamaması veya alınmasının gecikmesi; ürünlerimiz için üçüncü şahıs ödeyicilerden yeterli teminat ve geri ödeme sağlanamaması; ürün geri çekmeleri dahil olmak üzere, ABD ve yabancı sağlık mevzuatı ile uyum bağlamındaki maliyetler ve olası mali sorumluluklar ve sahte ve diğer yasa dışı ürünlerin satışı sonucunda oluşan olası kayıplar; yasal maliyetler, sigorta giderleri, “settlement” maliyetleri ve olumsuz karar veya ürün sorumluluğu ile bağlantılı “settlement”, patent koruma veya diğer davalar; vergi yasalarında veya bunların yorumlanmasındaki değişiklikler ve yasal veri oranlarında değişiklikler; önemli bir mali sorumluluğun sağlanması veya iyi niyet dahil olmak üzere, önemli bir varlıkta borcun silinmesi veya amortismanın hızlandırılması; bizim veya Sauflon’un araştırma ve geliştirme etkinliklerinin ve diğer başlatma projelerinin başarısı; Sauflon satın almasından veya diğer şirket satın almalarından veya hisselerin ihracından kaynaklanan hisse başına kazançların silinmesi; muhasebe ilkelerinde veya tahminlerinde değişiklikler; Risk Faktörlerinin üç aylık dosyalarda güncellenebilmesi sağlanacak şekilde 31 Ekim 2013 tarihinde sona ermiş olan mali yıl için Form 10-K’daki Şirket Yıllık Raporu’nda “İş” ve “Risk Faktörleri” bölümleri dahil olmak üzere Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’muzda açıklanmış olan çevresel riskler ve diğer olgular.

Yatırımcıları, ileriye dönük açıklamalarımızın yapıldıkları tarihteki analizimizi yansıttığı bağlamında uyarmak isteriz. Yasa tarafından gerekli görülmesi dışında bu açıklamalardaki hiçbir güncellemeyi onaylamayacağımızı belirtiriz.

 

COO-G
İLETİŞİM: Kim Duncan

Yatırımcı İlişkileri, Üst Yönetici

ir@cooperco.com

925-460-3663

Kaynak: The Cooper Companies, Inc.
Bilgileri sağlayan: Acquire Media