Multifokal kontakt lensler, farklı lens kuvvetlerinin, takıldığı kişinin gözlerine değişik uzaklıktaki görünümleri göstermesini sağlar. Peki bu nasıl olur ve görmeniz için bu uygun mudur? Multifokal kontakt lensleri keşfetmenize ve sizin için doğru olup olmadıklarını değerlendirmenize yardımcı olacağız.

Multifokal kontakt lensler nedir?

Multifokal kontakt lensler, tek lenste birden fazla dereceyi barındıran kontakt lenslerdir.  Çok yakındaki nesneler için bir derece, belli bir uzaklıktan görülen normal nesneler için bir derece, bir de ara uzaklıktaki nesneler için dereceler mevcuttur. Bu düzenek sayesinde presbiyopisi olan insanlar ileri yaştan dolayı meydana gelen yakındaki nesneleri net görememe problemlerini düzeltebilirler.

Multifokal ile bifokal arasındaki fark nedir?

Multifokal lensler bir taraftaki yakın okuma derecesinden diğer taraftaki normal uzaklığı görebilme derecesine kademeli bir geçiş sağlayacak şekilde tasarlanmışlardır. Progresif gözlüklerle oldukça benzerdirler. Öte yandan, bifokal lenslerin yakın ve uzağı gösteren kısımları arasında ani bir geçiş vardır.

Multifokal lens türleri

Multifokal kontakt lensler hem yumuşak lens materyalinden, hem de sert lens materyalinden (Rijit gaz permabl, RGP) yapılmış olabilirler.

İki ana çeşit multifokal kontakt lens tasarımı vardır. En yaygın olanı farklı görme uzaklıkları için yapılmış lens derecelerinin eşmerkezli daireler halinde bulunduğu tasarımdır. Karıştırılmış tasarımlar da vardır, bunlar hem yakın hem uzak dereceleri gözün merkezine denk gelecek şekilde yerleştirmek suretiyle doğal bir görüş sistemini taklit ederek gözünüzdeki sapma noktalarını düzeltirler.

Multifokal kontakt lenslerin seçilmesi

Multifokal kontakt lenslerin size yarayıp yaramayacağını nasıl öğrenebilirsiniz? İşte göz doktorunuza muayeneye gitmeden önce değerlendirmeniz gereken bazı artılar ve eksiler.

Multifokallerin avantajları

Multifokal lensler çeşitli yararlar sağlar, bunlar arasında:

  • Uzaktan yakına, çeşitli mesafelerde daha iyi görüş keskinliği
  • Dereceler arasında geçiş daha az keskindir
  • Fazladan gözlüğe gerek duymadan pek çok koşulda görme yeteneği sayılabilir

Multifokallerin dezavantajları

Multifokal lensler performans kabiliyeti sağlarlar ama aynı zamanda:

  • Değişik görüş tecrübesi nedeniyle alışmak zor olabilir
  • Alışma evresinde gece parlamaları ve buğulu veya gölgeli görüş sorunu olabilir
  • Tasarımındaki karmaşıklık nedeniyle daha pahalıdırlar

Multifokal kontakt lens alternatifleri

Eğer multifokaller size uygun gibi gelmediyse, başka seçenekler de vardır, mesela:

  • Okuma gözlüklerinizi normal kontakt lenslerinizle beraber kullanmak
  • Monovizyon kontakt lensler
  • Bifokal kontakt lensler
  • Doktorunuzun önerdiği cerrahi düzeltme veya lens implantasyonu

Kontakt lens almak veya başka göz bakımı kararlarınızı değerlendirirken göz doktorunuz en iyi müttefikinizdir. Hayat tarzınıza uyacak doğru düzeltme seçeneklerini bulmanıza yardımcı olacak ve seçiminizin doğruluğuna emin olmak için takip eden ilk birkaç ayda sizi kontrol edecektir. 

Bu yazıdaki hiç bir ifade tıbbi tavsiye olarak düşünülmemelidir ve bir tıp uzmanının önerilerinin yerine geçmesi amaçlanmamıştır. Hususi sorularınız için lütfen göz doktorunuz ile görüşün.
Daha fazla makale